gfs21077072 天机催贵要诀.pdf

古人云“不孝有三,无后为大”。依本人经验,需催丁者,究其情有四,一者女多丁少或单传,子嗣单薄.二者生女多而未见丁,求子心切,以上为有生育的催丁;三者夫妇不和,而末能生育,四者夫妇一方有病而未能生育者。以上四种,每种俱以不同方法催丁,才能达到较好的效果。

一者女多丁少或单传,子嗣单薄者,查其祖坟、住宅皆因分金欠妥,或为来龙死、绝,或为水法不利,再之山峦明堂,丁峰难觅。究其误而改之,则后代子嗣繁炽,此催丁法,不能速见,后代见效,发福悠久。

二者生女而求子心切者,夫妇和顺,宜选生水会聚而归库,来龙生旺有气,人丁山强,选取龙运当旺,配催丁吉课,为速发四要素。

三者,夫妇不和不能生孕者,究其原因,查其风水,如有桃花赌博、淫乱,修其坟、宅。趋吉避凶,或另选吉地,配以吉课,亦可获福,如一宅立乙山辛向兼卯酉,水流酉方,而直去,子、媳皆在外打工,生活淫乱,宜改甲兼卯,大门外十米外,建附属房一栋,致夫妇和顺,丁财两利。

四夫妇有一方有病,而未能生孕者,如男方未能生育,一般宜用收沐浴水上堂,如乙山辛向兼卯酉,收庚酉水上堂,则有男人入室,而孕育子嗣,如女方未能生育者,一般用水拔沐浴,须百步转拦,最佳来水不上堂,生旺方直流沐浴,则有佳人相伴,喜事不断,此做法须慎重,有添丁而夭亡者,只因水口欠佳,以上几种,係本人多年经验。福主东家,连连添丁,合家和睦,丁财两旺。

《杨救贫催财要决》

财为养命之源,人若无财,万般皆空,杨公,名筠松,号救贫,可见杨公风水催财之神功,若明其义,造福何难,今简述其义,催财者亦有四种,一催小财,二催大财,三雪中送碳,四锦上添花。


古籍藏书阁 » 《天机催贵要诀》

发表回复

提供最优质的资源集合

立即查看 了解详情